`````Cybercrime en Cyber Security Nederland
PRISCILLA F. HARMANUS OVER ONDERZOEK INFORMATIE VEILIGHEID EN VITALE INFRASTRUCTUUR IN DE DIGITALE OVERHEID

Dit is een nieuwe pagina.

Europese Unie - Europa EU

Instituties

De Unie heeft een institutioneel kader dat erop gericht is haar waarden te bevorderen, haar doelstellingen te bevorderen, haar belangen, die van haar burgers en die van de lidstaten te dienen, en de samenhang, doeltreffendheid en continuïteit van haar beleid en optreden te waarborgen.

2. Elke instelling handelt binnen de grenzen van de bevoegdheden die haar in de Verdragen zijn verleend en in overeenstemming met de procedures, voorwaarden en doelstellingen die daarin zijn vastgelegd. De instellingen werken oprecht samen.

3. De bepalingen betreffende de Europese Centrale Bank en de Rekenkamer en gedetailleerde bepalingen betreffende de andere instellingen zijn opgenomen in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
     
4. Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie worden bijgestaan ​​door een Economisch en Sociaal Comité en een Comité van de Regio's met raadgevende stem.


Bron https://en.wikisource.org/wiki/Consolidated_version_of_the_Treaty_on_European_Union/Title_III:_Provisions_on_the_Institutions#Article_13The Union's institutions shall be:
Zie ookDit is een nieuwe webpagina 
Map
Info